O Nás

Regionální televize TV-Focus zahájila vysílání v roce 1994 v Kadani a Klášterci nad Ohří. Zde vysílá v rozvodech kabelových televizí s celkovým počtem cca 28.000 diváků.

Regionální televize TV-Focus zahájila opět v roce 2015 (po 13 letech) vysílání pro Chomutov a Jirkov DVB-T vysílačem. Vysílač je umístěn na experimentu na Březenecké v Chomutově a má kruhový dosah 15 kilometrů, což čítá cca 61.000 diváků.

Vysílání Regionální televize TV-Focus je díky programové skladbě a týdennímu opakování velmi sledované. Sledovanost se pohybuje kolem 82%.

Vysílání regionální televize TV-Focus  se skládá z obrazové vysílání a grafické smyčky zaměřené výhradně na regionální dění.

 Obrazové vysílání  se skládá ze zpravodajství a magazínu (vysílány jsou události převážně z regionu Chomutovska)

Premiéry zpravodajských relací jsou v úterý od 20.00 hodin. Reprízy pak každou sudou hodinu. Délka vysílání je různá a pohybuje se od 20 minut do 30 minut.

Grafická smyčka  je vysílán po zbylý čas, kdy není vysíláno obrazové zpravodajství. Délka grafické smyčky závisí na množství informací v jednotlivých rubrikách: informace TV-Focus, informace městského úřadu, oznámení občanům, kulturní a sportovní pozvánky, volná pracovní místa a podnikatelský servis

V Chomutově a Jirkově nás naladíte na:

set-top-boxu DVB-T 56 kanál a IP TV GrapeSC.

 V Kadani a Klášterci nás naladíte v kabelové televizi na:

kanálu R65 (826MHz) pro Kadaň a na kanálu E2 pro Klášterec

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání